Hà Nội và nhiều tỉnh phải báo cáo bảo lãnh nhà ở “trên giấy”

Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu đối có 11 tỉnh, đô thị phải báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 14/12.
11 tỉnh, đô thị phải báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 14/12.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định ở Điều 56 Luật Kinh doanh BĐS 2014 đối có các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, đô thị.

Theo đây, 2 nội dung Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, đô thị báo cáo gồm: Tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và các gặp khó, vướng mắc khi thực hiện quy định pháp luật về bảo lãnh trước khi phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể tài liệu các dự án gồm tên dự án, chủ đầu tư, vị trí, qui mô dự án đã được phê duyệt (gồm tổng mức đầu tư; tổng qui mô đất; tổng số nhà ở theo kiến trúc).

Bên cạnh đây, các địa phương phải báo cáo tình hình kinh doanh của dự án (gồm số lượng nhà ở hình thành trong tương lai đã phân phối; số lượng nhà ở hình thành trong tương lai chưa phân phối; văn bản của Sở Xây dựng về việc dự án đủ điều kiện phân phối nhà ở hình thành trong tương lai).

Đồng thời, nội dung báo cáo cũng bao gồm tình hình thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án (tên ngân hàng cam đoan bảo lãnh; hợp đồng/cam đoan cấp bảo lãnh của ngân hàng; số lượng chứng thư bảo lãnh đã phát hành đối có từng hợp đồng).

11 tỉnh, đô thị phải báo cáo vấn đề trên là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TPHCM, TP. Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/