Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ vụ DN cầu cứu vì 8 đoàn thanh, kiểm tra một năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh và một vài cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ tài liệu “DN phải lên lịch tiếp 4 đoàn thanh, kiểm tra và dự định đâyn thêm 4 đoàn nữa” để báo cáo có UBND tỉnh.

Sau khi UBND tỉnh nhận được được văn bản của của công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh “kêu cứu” vì tiếp quá nhiều đoàn về thanh, kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Đặng Ngọc Sơn chỉ đạo, xử lý gấp.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh gửi tới một vài một vài Cơ quan, ban ngành kiểm tra, xử lý việc công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh tiếp nhiều đoàn về thanh, kiểm tra.

Văn bản số 7836/UBND – KT truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị của công ty PC XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh được gửi đến Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Quản lý KKT tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm hỗ trợ phát triển công ty và xúc tiến đầu tư.

Theo đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp có một vài cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh; kịp thời chấn chỉnh chỉnh việc thanh, kiểm tra trùng lặp, chồng chéo (nếu có) đối có DN; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017.

Về vấn đề thanh kiểm tra DN, ngày 17/5/2017, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 20 về việc thanh tra, kiểm tra công ty. Chỉ thị này nêu rõ khi thi công kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm không để xảy ra hiện trạng thanh kiểm tra công ty quá 1 lần/năm đối có công ty.

Ngay sau đây, để triển khai Chỉ thị số 20/CT – TTG của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành công văn số 3355/UBND – KT gửi một vài cơ quan ban ngành cấp tỉnh về việc thanh tra kiểm tra ở một vài DN.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/