Hà Tĩnh: Thu hút gần 7.000 tỷ đầu tư từ các dự án trong nước và FDI

Tính đến cuối tháng 12/2018, tỉnh Hà Tĩnh đã lôi kéo được 108 dự án đầu tư có tổng nguồn vốn đăng ký hơn 6.920 tỉ đồng.

Theo đây, một vài dự án đầu tư vào Hà Tĩnh khá phong phú, nhiều dự án diện tích lớn, dự án nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, đầu tư phát triển năng lượng mới, hạ tầng thành thị dân cư, hạ tầng cụm công nghiệp.

Khu kinh tế Vũng Áng vẫn là nơi lôi kéo nguồn vốn đầu tư lớn cho tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, trong năm 2018, Hà Tĩnh đã chọn lọc chủ trương đầu tư 108 dự án có tổng nguồn vốn đăng ký đạt 6.920,2 tỷ đồng.

Trong đây, cấp tỉnh chọn lọc đầu tư 68 dự án có tổng vốn đăng ký 6.820 tỷ đồng (60 dự án trong nước vốn đầu tư 4.598 tỷ đồng, 8 dự án nước ngoài vốn đầu tư 96,6 triệu USD); cấp huyện chọn lọc đầu tư 40 dự án vốn đầu tư 100,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong số 68 dự án cấp tỉnh chọn lọc đầu tư thì riêng Khu kinh tế Vũng Áng lôi kéo đến 10 dự án trong nước có số vốn đầu tư 2.524 tỷ đồng và 5 dự án nước ngoài vốn đầu tư 35 triệu USD.

Một số dự án FDI tiêu biểu trong năm 2018, như: Dự án may mặc xuất khẩu (Hàn Quốc) đầu tư 15 triệu USD vào cụm công nghiệp Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh), công suất 12 triệu sản phẩm/năm; 2 dự án điện mặt trời (CHLB Đức) tổng công suất 58MW có tổng vốn đầu tư 46,6 triệu USD…

Ngoài ra, dự án Nhiệt điện II đã được Bộ Công Thương trao biên bản cho nhà đầu tư Nhật Bản xác nhận kết quả đàm phán một vài hợp đồng: BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), GGU (cam kết bảo lãnh của Chính phủ cho dự án), PPA (hợp đồng chuyển nhượng điện) ở hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam ở Nhật Bản.

Cùng có lôi kéo đầu tư, tỉnh cũng tạo mọi thuận lợi để phát triển công ty. Năm 2018 này, số thành lập mới chuẩn bị đạt 1.070 công ty (tăng 9% so có cộng kỳ), tổng vốn đăng ký 5.500 tỷ đồng (tăng 17%)./.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/