Habeco Trading báo lãi quý 2 tăng đột biến

CTCP Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) vừa mở bán kết quả kinh doanh quý 2/2018 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Doanh thu quý 2/2018 của Habeco Trading đạt 273 tỷ đồng, tăng 27% so có cộng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 358,461 tỷ đồng, tăng 25% so có cộng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế lương công ty trong quý 2/2018 đạt 17,369 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt 19,131 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so có cộng kỳ năm ngoái. Trong đây, mức tăng chủ yếu nhờ sự đột biến trong quý 2.

Theo tài liệu bổ sung cho 1 số khoản mục trong bảng cân đối kế toán, 1 số bạn lớn của Habeco Trading đã trả tiền trước cho công ty tính đến 30/6/2018, gồm: CTCP Đầu tư và Xây dựng Minh Thành (454 triệu đồng); Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (217 triệu đồng); HXT Thương mại và Vận tải Tùng Dương (136 triệu đồng); Nhà khách Quốc hội ở Hà Nội (130 triệu đồng), và Công ty TNHH Hựu Hưng (120 triệu đồng).

Cũng theo tài liệu bổ sung, Habeco Trading chi 8,028 tỷ đồng chi cổ tức cho 1 số cổ đông, là mức phải trả ngắn hạn trong tổng số trong tổng số 102 tỷ đồng.

Habeco Trading có vốn điều lệ 31,230 tỷ đồng, trong đây công ty mẹ là Habeco góp 18,738 tỷ đồng, tương đương 60%. Habeco Trading có 1 công ty con là CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Trong quý 2/2018, Habeco Trading đã có phát sinh 1 số chuyển nhượng mua hàng có Công ty mẹ là Habeco là 224 tỷ đồng đến từ việc mua bia và thuê mặt bằng, và 4,675 tỷ đồng mua bia từ công ty con là CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Cũng trong quý 2, Habeco Trading nhận về 335 triệu đồng từ Habeco do nhận phải sản phẩm lỗi từ công ty mẹ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/