HAGL “về một nhà” với Thaco, em trai bầu Đức rời khỏi HĐQT HAGL Agrico

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa mở bán tài liệu về việc HĐQT doanh nghiệp nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.
Chanh dây là dòng sản phẩm chủ lực của HAGL Agrico

Theo đây, ông Đoàn Nguyên Thu, em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã gửi đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Đơn từ nhiệm của ông Thu được gửi cho HĐQT từ ngày 07/08/2018.

Cùng có đây, 1 thành viên khác của HĐQT cũng có đơn xin từ nhiệm vào ngày 10/08 là ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Trước đây, ngày 06/08/2018, HĐQT của HAGL Agrico cũng nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Với việc 3 cá nhân nói trên có đơn xin từ nhiệm, HĐQT HAGL Agrico sẽ bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

Trước mắt, HĐQT của HAGL Agrico còn lại 5 thành viên gồm: Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Huyền Lan, ông Nguyễn Quan Anh, và bà Võ Thị Mỹ Hạnh.

Việc “thay máu” HĐQT của doanh nghiệp được cho là điều dĩ nhiên sẽ diễn ra sau khi CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) rót vốn vào HAGL Agrico. Ngày 03/08 vừa qua, Thaco ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược có HAGL để đầu tư vào 02 doanh nghiệp con là HAGL Agrico và CTCP Phát triển nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Land).

Theo đây, Thaco và nhóm cổ đông sẽ có 35% HAGL Agrico, có tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Thông qua doanh nghiệp con là CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Thaco có 65% vốn của HAGL Land có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Thaco cam đoan sẽ thu xếp để cơ cấu lại một vài khoản nợ vay dao động 14.000 tỷ đồng của HAGL, huy động vốn đầu tư vào chăm sóc qui mô trồng cây ăn trái của HAGL, phát triển mở rộng qui mô trồng cây, tiếp tục GĐ 2 dự án của HAGL Land ở Myanmar.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/