Home Blog Hai công ty niêm yết từng gây “sốt” của ông Hà Văn Thắm giờ hoạt động ra sao?