Hải Phòng tiếp nhận 14ha đất quốc phòng từ Tổng Công ty 319

14ha đất quốc phòng ở phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An của Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng đã được giao cho UBND đô thị Hải Phòng quản lý, sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
Khu vực đất được bàn giao

Sáng 17/10, ở trụ sở UBND đô thị diễn ra hội nghị bàn giao khu đất quốc phòng ở phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An của Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND đô thị Hải Phòng sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đại diện bên giao) thực hiện bàn giao khu đất cho đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND đô thị Hải Phòng (đại diện bên nhận).

Theo đây, UBND đô thị Hải Phòng chấp nhận tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng trọn vẹn quy mô khu đất là 142.047,5m² (theo trích đo do Sở Tài nguyên Môi trường, Tổng Công ty 319 và một số cơ quan của Bộ Quốc phòng lập ngày 16/10/2018).

Cùng có việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng bàn giao trọn vẹn một số công trình, vật thiết kế do Tổng Công ty 319 thi công trên khu đất cho UBND đô thị Hải Phòng quản lý.

Ngay sau khi ký kết bàn giao khu đất quốc phòng ở phường Thành Tô và Tràng Cát, quận Hải An, Chủ tịch UBND đô thị Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo một số Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo quy định của luật pháp, ổn định tình hình, tổ chức ngăn chặn vận hành lấn chiếm đất công; xử lý và giải quyết một số trường hợp vi phạm về đất đai và thi công trái phép.

Cùng có đây, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu một số cơ quan công dụng chủ trì, phối hợp có Tổng Công ty 319 thực hiện bàn giao, tiếp nhận khu đất nêu trên, tập trung xử lý; giải quyết một số vướng mắc theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND đô thị.

Trước đây, Infonet đã có bài viết phản ánh về hiện trạng dân đua nhau xây nhà, giang hồ ngang nhiên chiếm đất, cơ quan công dụng “bó tay”… diễn ra trên khu đất này

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/