Home Blog Hải Phòng: “Trượt” thầu dự án, doanh nghiệp “tố” UBND quận không minh bạch