Hải quan lên tiếng vụ tổ chức bán đấu giá gần 170 tấn thịt trâu đông lạnh

Thông tin về việc Cục Điều tra chống buôn lậu đăng tin phân phối đấu giá 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh để tái xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, lô hàng bị xử lý theo chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính và phân phối đấu giá theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, trên những phương tiện tài liệu đại chúng và mạng xã hội có đưa tài liệu liên quan đến việc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phân phối đấu giá 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan tài liệu cụ thể như sau: Vào ngày 26/7/2018, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đăng tin phân phối đấu giá 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh để tái xuất.

Tài sản phân phối gồm 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh bị tịch thu, tổng trị giá gần 13 tỷ đồng

Đây là lô hàng bị xử lý theo chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính và phân phối đấu giá theo quy định của pháp luật (Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 90/2017/NĐ-CP…). Cụ thể vụ việc như sau:

Ngày 26/2, ở khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Tổ công tác thuộc Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phát hiện và kiểm tra 02 tàu vỏ sắt do 04 đối tượng người Trung Quốc vận chuyển 168,25 tấn thịt trâu đông lạnh.

Kết quả xác minh xác định lô hàng này có nguồn gốc nhập kho ngoại quan sau đó tái xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Vạn Gia. Sau khi lô hàng đã hoàn thành thủ tục tái xuất, tàu Trung Quốc đang vận chuyển hàng hóa trên biển sang Trung Quốc không đúng tuyến đường thì bị cơ quan Hải quan bắt giữ.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên những vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung ở khoản 2 Điều 1 Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/03/2017 của Chính phủ) thì tại điểm kiểm tra, thuyền trưởng, thuyền viên có quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đi kèm theo hàng hóa thì bị xử phạt tiền, tịch thu hàng hóa vi phạm.

Sau khi đã họp, thống nhất với các cơ quan cơ quan áp dụng tố tụng, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định xử phạt với các đối tượng Trung Quốc, tịch thu toàn bộ hàng hóa sung công quỹ.

Theo quy định của luật an toàn thực phẩm và Luật Thú y thì lô hàng nêu trên nếu phân phối tiêu thụ trong nước thì phải có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật.

Tuy nhiên, theo trả lời của Chi cục Thú y vùng II – Cục Thú y trả lời Cuc Điều tra chống buôn lậu thì lô hàng thịt trâu đông lạnh nêu trên bị tịch thu không khai báo kiểm dịch và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của nước xuất khẩu, nên Chi cục Thú y vùng II không lấy mẫu để kiểm dịch.

Việc này vi phạm khoản 3, Điều 18 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Hình thức và phương pháp xử lý: Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy trọn vẹn thịt trâu đông lạnh nêu trên.

Theo Điều 33 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) áp dụng giám định chất lượng hàng hóa. Kết quả Giám định xác định lô hàng đảm bảo các chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu kim loại nặng phù hợp với quy chuẩn quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây hại cho sức khỏe con người. Do vậy, không thuộc trường hợp buộc tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 Luật xử lý vi phạm hành chính nêu trên.

Như vậy, lô hàng thịt trâu đông lạnh bị tịch thu sung công quỹ nhà nước nêu trên không được phân phối để tiêu thụ trong nước, không thuộc diện phải tiêu hủy, nhưng vẫn chắc chắn chất lượng.

Mặt khác, theo quy định ở Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Do vậy, căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã thông báo bán lô hàng thịt trâu đông lạnh bị tịch thu nêu trên cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tái xuất hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là đúng quy định của pháp luật

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/