Hạn chế nhập khẩu muối, tạo điều kiện cho diêm dân sản xuất, tiêu thụ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản số 251/BNN-KTHT về chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2018 gửi tới những tỉnh, đô thị có sản xuất muối.

Theo đây, Bộ NN&PTNT nêu rõ: Để sản xuất muối niên vụ 2018 có hiệu quả, cung cấp nhu cầu tiêu dùng trong nước, nguyên liệu cho những ngành công nghiệp, Bộ NN&PTNT chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND những huyện có sản xuất muối thực hiện những chính sách bán hàng phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối.

Cụ thể, quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu muối, muối i-ốt ở địa phương; có kế hoạch cụ thể quan tâm hỗ trợ người dân sản xuất muối, nhất là chế biến và tiêu thụ muối.

Đồng thời, là đầu mối tổng hợp phân tách, phân loại điều kiện chắc chắn chất lượng, an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối có cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i ốt ở địa phương.

Về sản xuất và tiêu thụ muối, đối có sản xuất muối công nghiệp, Bộ NN&PTNT chỉ đạo: Giữ ổn định những đồng muối công nghiệp hiện có và đầu tư mở rộng diện tích sản xuất muối diện tích công nghiệp; khẩn trương đầu tư đã đi vào hoạt động Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận.

Chỉ đạo những đơn vị sản xuất muối công nghiệp đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và thu hoạch muối, nâng cao năng suất, chất lượng cung cấp nhu cầu muối chất lượng cao cho những ngành công nghiệp để hạn chế nhập khẩu muối, tạo điều kiện tiêu thụ muối thủ công cho diêm dân.

Đối có sản xuất muối thủ công: Tổ chức sản xuất đúng diện tích trong quy hoạch, kịp thời giải quyết gặp khó vướng mắc để bảo đảm sản xuất muối ổn định; có kế hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất muối không hiệu quả sang những ngành nghề có lương cao hơn.

Năm 2017, diện tích sản xuất muối cả nước là 13.589ha, trong đây diện tích sản xuất muối công nghiệp đạt 4.313ha. Do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa, báo không ngừng nghỉ nên sản lượng muối thấp, dao động 610.000 tấn, bằng 45,98% so có cộng kỳ năm 2016, cộng có lượng muối tồn năm 2016 và nhập khẩu đã căn bản cung cấp nhu cầu tiêu dùng muối trong nước.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/