Hàng loạt ưu đãi khi đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng chính thức có hiệu lực

ICTnews – Từ ngày hôm nay 20/2, những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, làm việc ở Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ tiền thuê đất, ưu đãi thuế lương, thuế nhập khẩu…

Hạ tầng kỹ thuật đã căn bản đã đi vào làm việc của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: dhtp.vn

Theo Nghị định 04/2018 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách bán hàng ưu đãi đối có Khu công nghệ cao Đà Nẵng, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2018, những công ty thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu công nghệ công nghệ cao Đà Nẵng sẽ được áp thuế suất thuế lương công ty 10% trong 15 năm.

Riêng những dự án có diện tích từ 3.000 tỷ đồng trở lên được ứng dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm, được miễn thuế lương công ty 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm thứ hai.

Về thuế nhập khẩu, Nghị định cho phép miễn thuế đối có hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án trong Khu Công nghệ cao bao gồm máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyện dụng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho làm việc sản xuất của dự án; vật tư thi công trong nước chưa sản xuất được…

Đồng thời miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối có nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của những dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao.

Miễn tất cả tiền thuê đất đối có đất thi công công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng; đất thi công cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao; đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc ở khu công nghệ cao…

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/