HDBank: Nợ xấu, trích lập dự phòng giảm mạnh

Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank) vừa mở phân phối kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, theo đây lợi nhuận hợp nhất đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 47,6% so có cộng kỳ năm ngoái.

Trong đây, Công ty tài chính HD Saison chiếm 12% lợi nhuận hợp nhất 9 tháng đầu năm so có 38% cả năm 2017.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của HDBank có được nhờ lương lãi thuần hợp nhất và của riêng ngân hàng mẹ tăng lần lượt 18,5% và 28,5% so có cộng kỳ năm ngoái, có NIM hợp nhất và của ngân hàng mẹ đạt 3,8% (so có 4,1% năm 2017) và 2,4% (so có 2,4% năm 2017).

Thu nhập lãi thuần hợp nhất chiếm 80,9% tổng lương từ làm việc, giảm 3,8 điểm % so có năm 2017 do lương ngoài lãi tăng mạnh 33,8% so có cộng kỳ năm ngoái.

Thu nhập phí thuần tăng 223% là điểm sáng nhờ HD Saison mở rộng sang những thương vụ hợp tác bancassurance không độc quyền trong mảng phi nhân thọ.

Tỷ lệ kinh phí/lương hợp nhất 9 tháng đầu năm ở mức 48%, giảm 4,4 điểm % so có cộng kỳ năm ngoái do kinh phí mở rộng mạng lưới trong những năm qua phát triển thành dễ thở hơn trong năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, HDBank đã mở thêm 39 phòng chuyển nhượng, qua đây nâng tổng số phòng chuyển nhượng lên 279. Tốc độ mở rộng của HD Saison cũng khá tích cực có 1.666 điểm phân phối hàng, qua đây nâng tổng số điểm phân phối hàng lên 13.168 có 4,6 triệu bạn.

Tín dụng quý 3 của HDBank và HD Saison cộng tăng trưởng kém so có quý 2 do tăng trưởng tín dụng mảng tài chính tiêu dùng chậm. Tăng trưởng tín dụng hợp nhất trong 9 tháng đầu năm đạt 14,2% trong khi tăng trưởng tín dụng tính riêng ngân hàng mẹ đạt 15%. Điều này cho thấy HD Saison chỉ đạt tăng trưởng 6,6%.

Tăng trưởng tín dụng quý 3 chỉ tăng 0,5% so có quý trước trong khi mức tăng của quý 2 là 3,8%.

Tăng trưởng tín dụng qúy 3 giảm dẫn đến lợi nhuận từ làm việc kinh doanh trước trích lập dự phòng trong quý 3 là 968 tỷ đồng, giảm 23% so có mức 1.264 tỷ đồng trong quý 2.

Cũng như HD Saison, FE Credit đạt tăng trưởng kém, chỉ dao động 4,2% tính từ đầu năm. Tính đến cuối tháng 9/2018, HDBank đã gần chạm mức trần tăng trưởng tín dụng do NHNN đề ra đầu năm. Ngân hàng đã xin phép NHNN nâng trần tăng trưởng tín dụng lên 40% để bù đắp cho việc sáp nhập ngân hàng PG Bank, nhưng vì thương vụ này từng gặp 1 số gặp khó về thủ tục xin phép chấp thuận tiêu chuẩn sáp nhập nên khó có khả năng đã đi vào hoạt động sáp nhập chính thức trong quý 4.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối quý 3 của HDBank giảm 10 điểm căn bản so có cộng kỳ năm ngoái nhưng tăng 10 điểm căn bản so có cuối quý 2, trong khi mật độ nợ xấu đã xử lý trên dư nợ trong 9 tháng đầu năm không đổi.

Nợ xấu đã xử lý bằng dự phòng rủi ro trích lập trong 9 tháng đầu đạt 528 tỷ đồng, chiếm 0,4% dư nợ tín dụng, so có 383 tỷ đồng cộng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 9/2018, giá trị trái phiếu ròng VAMC còn lại của HDBank đạt 717 tỷ đồng, giảm 10,8% so có cuối tháng 06/2018. Chi phí dự phòng 9 tháng đầu năm giảm mạnh 14,7% so có cộng kỳ năm ngoái.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/