Home Blog HDBank: Nợ xấu, trích lập dự phòng giảm mạnh