HDBank và Tổng cục Hải quan triển khai dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7

Ngày 12/12/2017, ở Hà Nội, HDBank và Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối có hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí của cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử.

Theo đây, Tổng cục Hải quan và HDBank tổ chức thi công kết nối và thảo luận tài liệu, dữ liệu điện tử để phối hợp triển khai thực hiện thu thuế và những khoản thu khác đối có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh của cơ quan hải quan, bảo lãnh thuế đối có hàng hoá xuất nhập khẩu và tiền phí, lệ phí, những khoản thu khác của cơ quan quản lý qua cổng chi trả điện tử hải quan chắc chắn thích hợp có những quy định của pháp luật.

Sự ký kết thỏa thuận phối hợp thu lần này, hai bên tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho cùng đồng công ty có nhiều chọn lọc hình thức nộp thuế, lệ phí XNK cho cơ quan hải quan và những bộ ngành::

– Nộp ở vị trí chuyển nhượng của HDBank (thu ở quầy và thu theo phương thức điện tử của HDBank);

– Lập lệnh nộp thông qua Cổng chi trả Hải quan – phương thức thu nộp thuế điện tử 24/7;

– Thực hiện bảo lãnh thuế do HDBank cung cấp bằng phương thức điện tử.

Dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7 là hình thức mới trong đợt cải nhữngh thủ tục hành chính lần này. Dịch vụ này tạo điều kiện cho người nộp thuế là tổ chức, công ty vận hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể thực hiện và đã đi vào hoạt động nghĩa vụ nộp thuế bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không tùy thuộc vào thời gian làm việc của ngân hàng hoặc những điểm thu của cơ quan hải quan, kể cả ngày nghỉ/lễ và ở bất cứ vị trí nào có kết nối internet, được HDBank xác nhận kết quả nộp thuế tức thời và được cơ quan hải quan hỗ trợ thông quan hàng hóa mau chóng theo quy định.

Qua đây, công ty có thể tiết kiệm thời gian thực hiện những thủ tục, kinh phí lưu kho bãi đối có hàng hóa xuất nhập khẩu, mau chóng đưa hàng hóa vào sản xuất, kinh doanh,. Ngoài ra, công ty còn có thể tra cứu và in trọn vẹn lịch sử những chuyển nhượng nộp thuế hải quan đã thành công.

Sự kiện này đánh dấu 1 bước phát triển mới về vận hành phối hợp thu ngân sách nhà nước trong mối quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và những ngân hàng thương mại phối hợp thu nhìn chung và HDBank nói riêng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/