Hiệp hội DNNVV kiến nghị nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động hội

Tại Hội nghị BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ II (khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra sáng 31/1, Hiệp hội đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội DNNVV trong năm 2018 cũng như 1 vài kiến nghị đối có Chính phủ.

Tính đến thời điểm này, Hiệp hội DNVVV đã có 58 Hội cấp tỉnh là thành viên của Hiệp hội Trung ương, là tổ chức đông nhất, mạnh nhất đối có 1 vài hội công ty. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam, ngoài nhiệm vụ tích cực triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực kể từ 01/01/2018, trong năm 2018 Hiệp hội sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Chủ động tham dự, thi công đâyng góp ý kiến để sớm trình Chính phủ Đề án Giải pháp huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH; Đề án Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty; Giải pháp gắn kết, thúc đẩy công ty lớn, công ty FDI, công ty nước ngoài hỗ trợ 1 vài DNNVV tham dự vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

“Ngân hàng giai đoạn này đang huy động ngoại tệ có lãi suất 0%, trong khi chúng ta vay nước ngoài ngoài hơn 6% thì vì nguyên nhân gì mà chúng ta không vay dân?”, ông Nguyễn Văn Thân nói. “Hiện nay 1 vài công ty, nhất là 1 vài công ty BDS huy động vốn rất tốt, và cũng rất đúng luật”.

Ngoài 1 vài nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Hiệp hội DNNVV Việt Nam cũng đặt ra 1 số kiến nghị, đề xuất đối có Chính phủ. Theo đây, kiến nghị Chính phủ tiếp tục đã đi vào làm việc thể chế, chính sách bán hàng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Sớm ban hành 1 vài Nghị định giải đáp thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV để tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV về: tín dụng, tài chính, thuế, công nghệ, mặt bằng sản xuất, xúc tiến và mở rộng phân khúc, mua sắm công, tài liệu và giải đáp, hỗ trợ tiếp cận công nghệ số…

Kiến nghị Chính phủ có biện pháp để chuyển giao 1 số dịch vụ công từ 1 vài bộ ngành, địa phương cho 1 vài hiệp hội. Qua đây, góp phần làm giảm kinh phí của công ty trong SXKD và cũng là cơ sở, điều kiện để 1 vài tổ chức đại diện của cộng đồng DNNVV từ Trung ương đến địa phương tự nâng cao năng lực, trách nhiệm của mình, qua đây huy động được 1 vài nguồn lực xã hội, góp phần giảm kinh phí từ NSNN;

Tiếp tục đẩy mạnh cải 1 vàih thủ tục hành chính, trong đây độc đáo quan tâm đến 1 vài lĩnh vực liên quan đến cung cấp dịch vụ công, đôn đốc 1 vài cơ quan nhà nước đẩy mạnh áp dụng CNTT để giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, góp phần tháo gỡ gặp khó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần của 1 vài Nghị quyết của Chính phủ;

Cuối cộng, Hiệp hội DNNVV yêu cầu Chính phủ quan tâm tạo điều kiện để Hiệp hội DNNVV Việt Nam và 1 vài Hội địa phương được tham dự vào 1 vài đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ và 1 vài Bộ, ngành trong 1 vài làm việc ngoại giao, qua đây Hiệp hội được tiếp xúc, thảo luận, học tập và làm việc nhiều hơn có 1 vài tổ chức quốc tế và được tham dự triển khai thực hiện nhiều hơn vào 1 vài Chương trình, Dự án của Chính phủ cũng như của 1 vài Bộ, Ngành về 1 vài nội dung có liên quan đến phát triển công ty nhìn chung và DNNVV nói riêng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/