Home Blog Hình ảnh đầu tiên 26 công nhân và trẻ em kẹt do vỡ đập được trực thăng giải cứu