Home Blog Hòa Phát sẽ đóng góp khoảng 5500 tỷ đồng cho ngân sách cả năm 2018