Home Blog Hoa Sen Group: Vì sao thua lỗ, dừng, bán tháo dự án?