Hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020

Nghị định số 119 quy định về việc ứng dụng hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018, tuy nhiên sẽ có 24 tháng để 1 số công ty dự định điều kiện về cơ sở vật chất và con người…

Tổng cục Thuế vừa tổ chức họp báo tài liệu về 1 số quy định hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Theo quy định, Nghị định số 119 quy định về việc ứng dụng hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Nghị định số 119) có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.

Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho hay, Nghị định số 119 quy định thời hạn chuyển đổi đã đi vào hoạt động trước ngày 1/11/2020 là để người nộp thuế có hơn 24 tháng dự định về điều kiện vật chất và con người được tập huấn làm quen có HĐĐT.

Tuy nhiên để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Tổng cục Thuế cho biết Nghị định số 119 có quy định thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) để 1 số công ty dự định điều kiện về cơ sở vật chất và con người nhằm ứng dụng HĐĐT.

Trường hợp công ty, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành HĐĐT không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký ứng dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng HĐĐT đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện 1 số thủ tục về hóa đơn theo quy định ở Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để ứng dụng HĐĐT có mã. Nếu cơ sở kinh doanh chưa cung cấp điều kiện về hạ tầng công nghệ tài liệu mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo 1 số hình thức đặt in, tự in thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cộng có việc nộp tờ khai thuế giá trị tăng thêm (GTGT). Đối có tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền và chuyển đổi dần sang ứng dụng HĐĐT (hoặc phiếu thu tiền điện tử) theo công đoạn của Bộ Tài chính.

Nghị định số 119 quy định hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng không ngừng nghỉ từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thi công hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thì phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện ép buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có đề nghị thì cũng được ứng dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, phân phối lẻ thuốc tân dược, phân phối lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ở 1 số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế từ năm 2018….

Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho hay, Nghị định số 119 quy định thời hạn chuyển đổi đã đi vào hoạt động trước ngày 1/11/2020 là để người nộp thuế có hơn 24 tháng dự định về điều kiện vật chất và con người được tập huấn làm quen có HĐĐT. Còn đối có 1 số hộ kinh doanh nhỏ lẻ chỉ đủ nuôi sống gia đình mà khách hàng không có đề nghị hóa đơn như phân phối quà sáng… sẽ vẫn nộp thuế khoán, không ép buộc phải sử dụng HĐĐT.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/