Hơn 700.000 người Việt đang bán hàng đa cấp

Tổng số lượng người tham dự phân phối hàng đa cấp trên toàn ngành tính đến cuối năm 2017 là 707.330 người, tăng gần 70.000 người so có cuối năm trước đó.

Bộ Công Thương vừa cho biết, tính đến hết tháng 12 năm 2017, số lượng công ty có giấy chứng nhận đăng ký vận hành phân phối hàng đa cấp còn 34 công ty (giảm 20% so có đầu năm 2017), trong đây 32 công ty đang vận hành, 02 công ty tạm dừng vận hành.

Ảnh minh họa

Số lượng công ty phân phối hàng đa cấp đã giảm 9 công ty, trong đây có 2 công ty bị thu hồi giấy chứng nhận, 07 công ty chấm dứt vận hành phân phối hàng đa cấp.

Đến hết tháng 3 năm 2018, số lượng công ty giảm xuống còn 33 công ty do có 01 công ty chấm dứt vận hành.

Theo số liệu báo cáo, tổng số lượng người tham dự phân phối hàng đa cấp trên toàn ngành tính đến tháng 12 năm 2017 là 707.330 người, tăng 69.693 người (dao động 11 %) so có cuối năm 2016.

Doanh nghiệp có số lượng người tham dự lớn nhất là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân có 371.547 người, chiếm dao động 52.53 % tổng số người tham dự trên toàn quốc. Các công ty có số lượng người tham dự lớn thứ hai là Công ty TNHH Amway Việt Nam (dao động 11.18%), Công ty TNHH New Image Việt Nam (dao động 10.12%), Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam (dao động 6.21%) và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam (dao động 4%). Tổng số người tham dự của 05 công ty này chiếm 84.47 %.

Về diện tích,theo số liệu báo cáo của 31 công ty có số liệu về người tham dự, có 01 công ty có số lượng người tham dự đạt trên 100.000 người, 08 công ty có số lượng người tham dự từ 10.000 đến dưới 100.000 người, 12 công ty có số lượng người tham dự từ 1.000 đến dưới 10.000 người, 08 công ty có số lượng người tham dự từ 100 đến 1.000 người, 02 công ty chỉ có dưới 100 người tham dự.

Về doanh thu, theo số liệu báo cáo của 36 công ty, tổng doanh thu phân phối hàng đa cấp năm 2017 đạt dao động 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 330 tỷ đồng so có doanh thu năm 2016.

Doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam có hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 25.62%. 03 công ty khác có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân, Công ty TNHH AMWAY Việt Nam và Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam. Các công ty còn lại đều có doanh thu dưới 500 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của 10 công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2017 (chiếm 94.3% tổng doanh thu toàn ngành).

Doanh thu phân phối hàng đa cấp chủ yếu đến từ thực phẩm tính năng (71%), và mỹ phẩm (23%). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm dao động 6%. Cơ cấu phân bố mật độ sản phẩm kinh doanh theo mô hình đa cấp không một vàih tân nhiều so có cơ cấu phân bố mật độ sản phẩm của năm 2016.

Trong năm năm 2017, có 05 công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký vận hành phân phối hàng đa cấp nhưng không có công ty nào được cấp vì không cung cấp đủ điều kiện.

Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã cấp 770 Chứng chỉ Đào tạo viên phân phối hàng đa cấp theo đề nghị của 22 công ty. Đồng thời cũng đã thu hồi 34 Chứng chỉ Đào tạo viên phân phối hàng đa cấp.

Đồng thời xử phạt 10 công ty phân phối hàng đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật về phân phối hàng đa cấp có tổng số tiền phạt 1.888.100.000 đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký vận hành phân phối hàng đa cấp của 02 công ty.

Ngoài ra, Cục CT&BVNTD đã kết thúc việc kiểm tra vận hành phân phối hàng đa cấp đối có 01 công ty và đang áp dụng một vài thủ tục để xử lý vi phạm của công ty này.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/