Hơn 85% doanh nghiệp báo lãi quý 2

Doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế lớn nhất quý 2 là CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) có 3.825 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có 3.122 tỷ đồng, Vietcombank đứng thứ ba có 2.926 tỷ đồng.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tính đến ngày 10/08/2018, đã có 736 công ty mở bán kết quả kinh doanh quý II, trong đây có 638 công ty báo lãi, 98 công ty báo lỗ.

Trong đây, công ty có lợi nhuận sau thuế lớn nhất quý II là CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) có 3.825 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có 3.122 tỷ đồng, Vietcombank đứng thứ ba có 2.926 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận của 10 công ty có lợi nhuận sau thuế lớn nhất trong quý II chiếm 47,8% lợi nhuận của 736 công ty đã có kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, công ty lỗ lớn nhất trong quý II là CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) có giá trị lỗ 556 tỷ đồng, tiếp đến là một vài công ty gồm: CTCP Xuất khẩu Thủy sản An Giang (AGF) có mức lỗ 69 tỷ đồng; CTCP Thép Việt Ý (VIS) có mức lỗ 67 tỷ đồng.

Vinhomes là công ty báo lãi lớn nhất trong quý 2

Theo dõi kết quả kinh doanh của 696 công ty có đầy đủ lợi nhuận của 2 quý đầu năm 2017 và 2018 (chiếm 85,5% vốn hóa phân khúc chứng khoán giai đoạn này), BVSC tính toán được kết quả như sau:

Lợi nhuận sau thuế quý II của một vài công ty trong mẫu, đạt 44.553 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so có quý II/2017, thấp hơn mức tăng trưởng 22% của quý I/2018 trong khi;

Tổng lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 19% so có 06 tháng đầu năm 2017;

Ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất về lợi nhuận, có 33,4% lợi nhuận của một vài công ty trong mẫu, trong khi mật độ vốn hóa của ngành này là 25,4%.

Về tăng trưởng lợi nhuận, ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lớn nhất trong quý II là ngành Hàng và Dịch vụ công nghiệp, có mức tăng trưởng 68%.

Xét về góc độ hiệu quả của việc sử dụng vốn, ROE một vài công ty trong mẫu đạt 3,5% trong quý II/2018, tương đương mức của quý II/2017 nhưng giảm dần từ mức cao nhất 4,1% đạt được trong quý IV/2017, và thấp hơn mức 3,7% của quý I/2018.

Điều này được lý giải là do một vài công ty đã tăng vốn rất mạnh trong 1 năm vừa qua, nên mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt nhưng ROE vào thời điểm cuối quý II/2018 cũng chỉ giữ mức ngang bằng so có cộng cộng kỳ năm 2017.

Tăng trường lợi nhuận cao, tuy nhiên ROE của 696 công ty trong mẫu đạt 3,5% trong quý II/2018, tương đương có mức 3,5% trong quý II/2017, giảm dần từ mức cao nhất 4,1% đạt được trong quý IV/2017, và thấp hơn mức 3,7% của quý I/2018.

Từ kết quả đây, có thể cảm thấy trong năm vừa qua, một vài công ty đã tăng vốn rất mạnh, điều này mặc dù khiến lợi nhuận tăng trưởng khá nhưng hiệu quả ROE cũng chỉ giữ được mức ngang bằng cộng kỳ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/