Hơn 99% “hàng tiêu dùng Korea” Mumuso nhập từ Trung Quốc

Theo kết luận kiểm tra của Bộ Công Thương, 99,3% hàng hóa của doanh nghiệp Mumuso nhập khẩu từ Trung Quốc. Tại phân khúc Hàn Quốc, không có chuỗi cửa hàng thương hiệu Mumuso.

Thời gian qua, Mumuso bị cáo buộc mạo danh Hàn Quốc để phân phối hàng Trung Quốc. Theo kế hoạch, Mumuso sẽ phát triển 80 cửa hàng, 1 vài vị trí tập trung ở TP.HCM và Hà Nội.

Ngày 25/ 5, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1809/QĐ-BCT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong vận hành thương mại, sản xuất, buôn phân phối hàng giả, hàng cấm, tranh đua và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng đối có Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam.

Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Bộ Công Thương (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Cục Quản lý phân khúc, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Thanh tra Bộ), Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Bộ Y tế (Thanh tra Bộ), Chi cục Quản lý phân khúc TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 12/7, Bộ Công Thương đã ban hành Kết luận kiểm tra đối có Công tyTNHH Xuất Nhập khẩu Mumuso Việt Nam trong GĐ từ năm 2016 tới ngày 31/5/2018.

Theo kết luận kiểm tra, về lý do, xuất xứ hàng hóa: Công ty kinh doanh 2273 loại hàng hóa, trong đây, 2257/2273 (99,3%) loại hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, phần còn lại được Công ty mua ở 1 vài đơn vị cung cấp hàng hóa, sản phẩm khác trong nước.

Nhãn hiệu MUMUSOKR đã được đăng ký bởi Công ty TNHH MUMUSOKR, địa chỉ: 601, 47 SEJONGDAERO 23-GIL, JONGRO-GU, SEOUL (KR). Công ty sử dụng nhãn hiệu MUMUSOKR theo ủy quyền của Công ty Mumuso Thượng Hải. Công ty Mumuso Thượng Hải là đơn vị có quyền sử dụng và quản lý nhãn hiệu MUMUSOKR trên toàn cầu theo ủy quyền của Công ty TNHH MUMUSOKR.

Tại phân khúc Hàn Quốc, không có chuỗi cửa hàng thương hiệu Mumuso.

Bộ Công Thương cho biết, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm 1 vài quy định pháp luật về cung cấp tin tức không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng.

Trong tin tức, tin tức cung cấp công khai cho người tiêu dùng, Công ty sử dụng nhiều nội dung biểu hiện sự liên quan tới lý do từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Công ty không cung cấp được 1 vài căn cứ, tin tức để xác minh tính chính xác của 1 vài tin tức cung cấp, đặc trưng là tin tức về lý do, công nghệ sản xuất sản phẩm.

Bên cạnh đây, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về tranh đua (quảng cáo gây nhầm lẫn về nơi sản xuất hàng hóa nhằm tranh đua không lành mạnh).

Quá trình kiểm tra cho thấy, việc Công ty sử dụng 1 số nội dung quảng cáo công khai ở cửa ra vào vị trí kinh doanh: “Mumuso; Giá chỉ từ 22.000; KOREA”; sử dụng chữ KOREA (Hàn Quốc) trên 1 vài túi đựng sản phẩm là không chính xác, có thể khiến bạn hiểu rằng cửa hàng, người sản xuất, nơi sản xuất, xuất xứ, sản phẩm của Công ty liên quan đến KOREA (Hàn Quốc).

Công ty có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Kết quả kiểm tra cho thấy: 1 số mặt hàng có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt nhưng có nội dung không thích hợp có hồ sơ mở phân phối và hồ sơ nhập khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mở phân phối sản phẩm. Quá trình kiểm tra phát hiện 02 mẫu sản phẩm mỹ phẩm có nội dung về thành phần ghi trên nhãn phụ không thích hợp có nội dung về thành phần trong hồ sơ mở phân phối. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty áp dụng thu hồi trọn vẹn 02 loại mỹ phẩm nêu trên để chờ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước.

Đoàn kiểm tra đã gửi 06 mẫu mỹ phẩm của Công ty để kiểm nghiệm giới hạn chì, arsen và thủy ngân. Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm do Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Bộ Y tế) thực hiện cho thấy 1 vài mẫu kiểm nghiệm đạt đề nghị chất lượng 1 vài chỉ tiêu đã thử.

Cũng theo kết luận của Bộ Công Thương, Công ty có đấu hiệu vi phạm pháp luật về thương mại điện tử. Quá trình kiểm tra cho thấy Công ty không cung cấp chính xác tin tức liên quan đến trách nhiệm thông báo website đến Bộ Công Thương.

Mặt khác, Công ty còn có dấu hiệu vi phạm 1 vài quy định pháp luật về thương mại khác. Cụ thể: Công ty không thực hiện 1 vài thủ tục liên quan đến việc đăng ký vận hành nhượng quyền thương mại gắn có nhãn hiệu MUMUSOKR. Công ty có vận hành thương mại ở địa chỉ Trụ sở chính nhưng không làm thủ tục đăng ký đối có vị trí kinh doanh. Công ty không thực hiện thủ tục thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại đối có cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối có 1 số Chương trình khuyến mại.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo 1 vài đơn vị công dụng thuộc Bộ tham khảo, xử lý theo thẩm quyền đối có 1 vài hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/