Huawei bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

Huawei vừa bổ nhiệm ông Fan Jun làm Tổng Giám đốc mới ở phân khúc Việt Nam, chịu trách nhiệm về 1 vài vận hành kinh doanh của doanh nghiệp ở phân khúc Việt Nam.​

Ông Fan Jun bắt đầu làm việc ở Huawei năm 2006 có cương vị Quản lý Giải pháp Cao cấp của Văn phòng Đại diện Hàng Châu (Trung Quốc). Trước khi được bổ nhiệm ở Việt Nam, ông làm việc ở Kuala Lumpur (Malaysia) ở địa điểm Phó Tổng Giám đốc của Huawei Malaysia, phụ trách quản lý vận hành chi nhánh và dự án chuyển đổi vận hành.

Tân TGĐ Huawei Việt Nam tỏ ra hào hứng có thử thách mới ở phân khúc đầy tiềm năng trong lĩnh vực cung cấp và triển khai 1 vài sản phẩm và biện pháp ICT: “Ngành công nghiệp ICT của Việt Nam đã sẵn sàng cho sự phát triển mạnh mẽ, vì vậy thật là thú vị cho tôi khi được ở Việt Nam và dẫn dắt 1 vài vận hành kinh doanh của doanh nghiệp vào thời điểm này”.

Ông Fan Jun, Tổng Giám đốc mới của Huawei Việt Nam.

Huawei đã có mặt ở Việt Nam được 19 năm và coi Việt Nam là 1 phân khúc chiến lược. Sự phát triển của ở phân khúc này có liên quan đến sự phát triển bền vững chung của 1 khu vực có tiềm năng rất lớn về sáng tạo và tăng trưởng ICT.

Chia sẻ về 1 vài chiến lược kinh doanh trong tương lai, ông Fan Jun cho biết: “Một trong các chiến lược kinh doanh quan trọng của Huawei là tăng cường bản địa hoá doanh nghiệp ở mọi phân khúc mà doanh nghiệp vận hành. Huawei cam đoan đóng góp cho ngành công nghiệp ICT của Việt Nam như là 1 đối tác bản địa và là nhà đầu tư lâu dài bằng 1 vàih cộng tác có 1 vài nhà cung cấp và 1 vài đối tác bản địa trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp”.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/