Home Blog Hướng tới mục tiêu phổ cập internet di động, Viettel tặng khách hàng 30 triệu GB data