Internet phát triển lên đến 339,8 triệu tên miền trong quý 2 năm 2018

VeriSign, Inc, doanh nghiệp danh tiếng địa cầu về tên miền và an ninh mạng, mới đây đã mở bán có dao động 339,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm toàn bộ một số tên miền cao cấp (Top-level Domain – TLD) tính đến hết quý 2 năm 2018.
Các tên miền cao cấp (TLD) lớn nhất tính đến 30/06/2018.

Con số này đã tăng thêm dao động 6,0 triệu lượt (1,8%) so có quý 1 năm 2018.Số lượt đăng ký đã tăng lên dao động 7,9 triệu (2,4%) so có cộng kỳ năm trước.

Tổng số lượt đăng ký một số tên miền cao cấp .com và .net đạt dao động 149,7 triệu lượt trong cơ sở tên miềntính đến cuối quý 2 năm 2018, có mức tăng dao động 1,4 triệu lượt (0,9%) so có quý 1 năm 2018.

Tổng mức tăng lên số lượt đăng ký của một số tên miền cao cấp .com và .net đạt dao động 5,3 triệu lượt (37%) so có cộng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, cơ sở một số tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 135,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối quý 2 năm 2018. Trong khi cộng thời điểm đây năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,2 triệu.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/