Home Blog iPhone X tiếp tục giảm giá, có thể đã chạm đáy