Home Blog iPhone XR – cách đặt tên kỳ lạ nhất từ trước đến nay của Apple