KDC của ông Đặng Thành Tâm chỉ đạt 45% kế hoạch doanh thu

CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã ra mắt doanh thu năm 2017 đạt 1.260 tỷ đồng, giảm 36% so có năm 2016 và chỉ đã đi vào vận hành 45% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận gộp giảm 41% từ 1.107 tỷ đồng xuống còn 650 tỷ đồng có tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 55%. Lợi nhuận tài chính thuần đạt 322 tỷ đồng nhờ khoản lãi tài chính từ thoái vốn khỏi dự án Lotus, trong khi năm 2016 doanh nghiệp hạch toán lỗ thuần vận hành tài chính là 60 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2017 giảm do doanh nghiệp chậm hạch toán doanh thu từ một số dự án khu thành thị và KCN. Cụ thể: Doanh thu phân phối đất KCN đạt 717 tỷ đồng (năm 2016 là 1.617 tỷ đồng). Doanh thu phân phối nhà xưởng đạt 137 tỷ đồng (năm 2016 doanh nghiệp không có doanh thu). Doanh thu từ cho thuê nhà xưởng tăng 2,7 lần lên 34 tỷ đồng. Dịch vụ KCN khác như cung cấp điện, nước, xử lý chất thải… đâyng góp tổng cộng 126 tỷ đồng, tăng 12%.

Phối cảnh khu dân cư Phúc Ninh do KBC làm chủ đầu tư.

Hoạt động khai thác KCN sẽ vẫn là động lực tăng trưởng chính của KBC. Trong năm 2017, doanh nghiệp đã tăng mật độ có ở một số doanh nghiệp con chuyên khai thác KCN. Điều này phần nào lý giải ở sao LNST năm 2017 giảm 13% nhưng LNST của cổ đông doanh nghiệp mẹ vẫn tăng 5%. Đối có mảng khu thành thị, một số dự án như Khu thành thị Phúc Ninh ở tỉnh Bắc Ninh có địa điểm đắc địa, chỉ một sốh 500m từ trọng điểm thành thị sẽ do KBC làm chủ đầu tư và phát triển. Trong khi đây, một số dự án như dự án khách sạn Hoa Sen ở địa điểm kém quyến rũ hơn sẽ được mua phân phối.

KBC hiện có quỹ đất 3.100 ha, trong đây, 1.042 ha là có trực tiếp của doanh nghiệp mẹ và một số doanh nghiệp con có 2.058 ha.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/