Kéo dài thời gian thí điểm Grab, Uber

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện thí điểm áp dụng khoa học và công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng (Grab, Uber,…).

Theo đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chấp nhận kéo dài thời gian thí điểm triển khai áp dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối làm việc vận tải hành khách theo hợp đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 1850/TTg-KTN ngày 19/10/2015 cho đến khi Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe xe hơi (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP) được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến của một số Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân đô thị Hà Nội, phân tích đầy đủ một số thế mạnh, hạn chế trong thời gian thí điểm, làm cơ sở cho việc bổ sung một số quy định để quản lý làm việc thí điểm, bảo đảm nghiêm ngặt, minh bạch, tranh đua lành mạnh và tạo sự bình đẳng giữa một số loại hình kinh doanh vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 1850/TTg-KTN ngày 19/10/2015. Đồng thời, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe xe hơi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 1012/VPCP-CN ngày 26/1/2018, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/