Kết quả quan trắc tự động, khí thải của Formosa Hà Tĩnh ra sao?

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tài liệu về việc công khai kết quả quan trắc tự động, liên tục khí thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Bộ TN&MT cho biết, kết quả quan trắc môi trường của Formosa Hà Tĩnh từ tháng 7/2016 cho đến nay đều cung cấp một vài quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Liên quan đến việc công khai kết quả quan trắc tự động, liên tục khí thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT ngày 9/11/2016 của Bộ về việc phê duyệt qui định, công đoạn khắc phục một vài tồn ở, vi phạm về bảo vệ môi trường và kế hoạch giám sát môi trường, đến tháng 3/2017, FHS đã đã đi vào làm việc lắp đặt thiết bị xử lý và quan trắc tự động, liên tục khí thải có 8 thông số (lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2, bụi, SO2, NOx và CO) cho 20 ống khói và truyền dữ liệu trực tiếp về Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) và Sở TN&MT Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát 24/24 giờ.

Bên cạnh đây, FHS cũng đã thi công kế hoạch phòng ngừa, ứng phó một vài sự cố về khí thải, cụ thể: thiết lập chế độ cảnh báo khi nồng độ một vài thông số môi trường quan trắc đạt đến mức bằng 80% của ngưỡng giá trị Quy chuẩn kỹ thuật cho phép thì thực hiện ngay việc điều chỉnh nhiên liệu đốt hoặc điều chỉnh quy trình làm việc để giảm nồng độ một vài chất ô nhiễm trong khí thải. Kết quả theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục của FHS trong thời gian qua luôn đạt và cung cấp một vài Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép.

Theo đề nghị của Bộ TN&MT, từ tháng 5/2017, FHS đã đã đi vào làm việc bảng tin công khai dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục đặt ở cổng của trụ sở FHS (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Do vậy, mọi người dân đều có thể thuận lợi tiếp cận số liệu để cộng theo dõi, giám sát theo quy định.

Theo quy định ở khoản 1 Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu: “Chủ nguồn thải khí thải công nghiệp thuộc danh mục một vài nguồn khí thải lưu lượng lớn quy định ở Phụ lục của Nghị định này phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở TN&MT địa phương”. Do vậy, FHS có trách nhiệm lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục; kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và truyền dữ liệu trực tuyến về một vài cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để theo dõi, giám sát.

Theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ TN&MT đang phối hợp nghiêm ngặt có UBND 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường biển và không khí xung quanh khu vực làm việc của FHS để kiểm soát và cảnh báo các biến động của môi trường xung quanh trong suốt quá trình làm việc của FHS.

Trước khi hệ thống quan trắc, cảnh báo nêu trên đã đi vào làm việc, Bộ TN&MT đã đề nghị FHS phối hợp có 2 đơn vị có năng lực thực hiện giám sát đối chứng độc lập, trong đây đề nghị mở rộng phạm vi (quan trắc 20 điểm không khí xung quanh) và tăng tần suất giám sát (theo quy định là 6 tháng/lần. Hiện FHS đang thực hiện 1 tháng/lần) để theo dõi nghiêm ngặt mọi biến động chất lượng môi trường xung quanh và kịp thời có giải pháp xử lý.

Kết quả quan trắc môi trường do 2 đơn vị thực hiện từ tháng 7/2016 cho đến nay đều cung cấp một vài quy chuẩn kỹ thuật cho phép và tương đồng có một vài kết quả quan trắc trước đây khi FHS chưa đi vào làm việc.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/