Home Blog Khách hàng “nổi giận” vì ví điện tử GrabPay by Moca: Grab xin lỗi và trấn an người dùng