Home Blog Khách hàng tố đặt mua Galaxy Note 8 mới 100% trên Lazada nhưng nhận được máy bị bóc niêm phong