Home Blog Khách mua nhà “năn nỉ” xin ký hợp đồng, chủ đầu tư khoát tay bảo… Chờ