Khách nội địa hàng không tăng mạnh, ACV lãi gần 5000 tỷ

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có và điều hành gần như trọn vẹn một số nhà ga hành khách ở 21 sân bay đang làm việc của Việt Nam. Các nguồn doanh thu chính của doanh nghiệp là dịch vụ hành khách và phí kiểm tra an ninh.

ACV được cổ phần hóa trong quý 1/2016, hiện Bộ Giao thông Vận tải nắm cổ phần kiểm soát 95,4%.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của ACV, doanh thu hợp nhất đạt 11.928 tỷ đồng, tăng 16% so có cộng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.946 tỷ đồng, tăng 68%.

Lợi nhuận của ACV chủ yếu đến từ lương thuần từ một số doanh nghiệp liên kết và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đây, tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy nhờ việc tăng phí dịch vụ hành khách (PSC) được ứng dụng từ quý 4/2017 trở đi và tăng trưởng lượng hành khách. Ước tính tổng lượng hành khách 9 tháng đầu năm của ACV tăng 5%, trong đây lượng hành khách quốc tế tăng 3% và lượng hành khách trong nước tăng 7%.

Một điểm đáng chú tâm là lượng hành khách quốc tế ở Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm có mức tăng 23%, nhưng ACV không được hưởng lợi từ việc này. ACV không còn là doanh nghiệp vận hành chính nhà ga quốc tế một số sân bay Đà Nẵng sau khi bàn giao trong quý 2/2017, và nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh sau khi bàn giao trong quý 2/2018, nên ước tính lượng hành khách quốc tế 9 tháng đầu năm của ACV chỉ tăng 3% so có cộng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian này, cả Sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh đều đạt tăng trưởng mạnh về lượng hành khách quốc tế, lần lượt là 60% và 49% so có cộng kỳ năm ngoái, tổng cộng chiếm 30% lượng hành khách quốc tế của Việt Nam.

Tăng trưởng lượng khách một số tuyến quốc tế của ACV bị ảnh hưởng do (1) bàn giao nhà ga quốc tế ở sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh và (2) tăng trưởng lượng hành khách Trung Quốc sụt giảm (tăng trưởng so có cộng kỳ năm ngoái).

Dự án nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng và sân bay Cam Ranh được ACV góp vốn có một số đơn vị khác để thành lập doanh nghiệp dự án. Theo Kết luận thanh tra số 5044/KL-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông – Vận tải, 2 dự án này đã được ứng dụng hình thức đầu tư không thích hợp, vi phạm Luật Đầu tư và Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, vi phạm Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay.

Tại Kết luận thanh tra số 5044, Thanh tra Bộ GTVT cho rằng ACV sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đề xuất dự án và phương án góp vốn không thích hợp theo quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát việc quản lý thực hiện Dự án.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ tăng 30% so có cộng kỳ năm ngoái, giảm so có 9 tháng đầu năm 2017 là 48% và 9 tháng đầu năm 2016 là 57%. Vì hành khách Trung Quốc chiếm dao động 30% lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam bằng toàn bộ một số phương tiện nên điều này đã khiến tăng trưởng lượng hành khách quốc tế các con phố hàng không so có cộng kỳ năm ngoái chậm lại, chỉ còn 17% sau khi đạt đỉnh dao động 30% vào năm 2016 và 2017.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/