Home Blog Khách “tố” bỏ tiền tỷ được Vietravel cho đi du lịch theo kiểu “hành xác”