Không công bố đủ thông tin về 14 giao dịch, Quốc Cường Gia Lai giải thích sao?

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa có công văn gửi Sở GDCK TP.HCM giải trình về việc mở bán tài liệu (CBTT) đối có những mua bán góp và thoái vốn từ năm 2013 đến 2017 bị thiếu sót.

Theo QCG, “Do liên tục có sự nhữngh tân nhân sự thư ký quản trị công ty nên quá trình cập nhật những quy định quản trị còn hạn chế, hiểu chưa đúng về nội dung và thời hạn CBTT nên không tránh khỏi thiếu sót”.

Bên cạnh đây, QCG cũng đã thừa nhận việc thiếu sót khi CBTT đối có những mua bán và thoái vốn của Công ty. Cụ thể, “Công ty đã thiết sót là chưa mở bán những nội dung nghị quyết liên quan chủ trương trong quá trình triển khai thực hiện. Công ty đã thiết sót không mở bán tài liệu kịp thời chỉ ghi nhận kết quả những mua bán ở báo cáo tài chính được CBTT theo quy định khi đã đi vào hoạt động”.

Về kết quả kinh doanh của QCG, riêng trong quý 3 doanh thu hợp nhất đạt 82 tỷ đồng, giảm 30% so có cộng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 99%, xuống còn 1,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên là do trong kỳ Công ty chưa bàn giao căn hộ chung cư cho bạn và không có lương từ mua bán đầu tư tài chính.

Lũy kế từ đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 519 tỷ đồng, giảm 24% so có cộng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế giảm 89%, xuống còn 44 tỷ đồng.

Tổng tài sản của QCG tính đến ngày 30/9/2018 là 12.393 tỷ đồng, tăng 9,2% so có thời điểm đầu năm. Trong đây, chủ yếu là tài sản dài hạn 9.977 tỷ đồng, gồm những khoản phải thu ngắn hạn là 2.361 tỷ đồng, hàng tồn kho 7.296 tỷ đồng (chiếm đa số là BDS dở dang 6.848 tỷ đồng gồm những dự án như: Dự án khu dân cư Phước Kiểng 4.803 tỷ đồng; dự án De Capella Quận 2 457 tỷ đồng; dự án Lavida – Tân Phong 442 tỷ đồng, dự án Sông Đà – An Vui 393 tỷ đồng…). Tài sản dài hạn là 2.416 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng số nợ phải trả là 8.379 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản của QCG. Phần lớn là nợ ngắn hạn 7.918 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 6.492 tỷ đồng (nhận tiền của Sunny cho Dự án Phước Kiển 2.883 tỷ đồng…), doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.075 tỷ đồng. Nợ dài hạn 460 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 443 tỷ đồng. Vốn chủ có tới cuối kỳ là 4.014 tỷ đồng, vốn cổ phần 2.751 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa bán 270 tỷ đồng.

Trong năm 2018, QCG đặt mục tiêu doanh thu là 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm giai đoạn này sau 9 tháng đầu năm, công ty này đã đã đi vào hoạt động 29% kế hoạch doanh thu và 14% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: nhadautu.vn

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/