Không để địa phương chọn sách giáo khoa để ‘đẹp lòng’ Bộ GD&ĐT

Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT – cho hay bộ này sẽ phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá sách giáo khoa.
Trả lời báo chí xung quanh câu chuyện sách giáo khoa gây lãng phí tiền tỷ mỗi năm, ông Nguyễn Xuân Thành – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT – nói sẽ có phương án để bảo đảm sách giáo khoa có chất lượng tốt được đông đảo học sinh chọn lọc.

Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT – khẳng định sẽ có phương án cụ thể về giá sách giáo khoa. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Sẽ có phương án cụ thể về giá sách giáo khoa

– Trong chương trình giáo dục phổ thông mới có chủ trương “1 chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”, Bộ GD&ĐT vẫn duy trì việc biên soạn sách. Điều này dễ dẫn đến hiện trạng địa phương chọn sách của bộ để an toàn hay “đẹp lòng” chứ không chọn của đơn vị ngoại khu? Như vậy, về bản chất, câu chuyện độc quyền không được giải quyết triệt để?

– Nghị quyết 88/2014/QH13 quy định: “Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT tổ chức việc biên soạn 1 bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng có một số sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn”; “Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy động từ xã hội”.

Thực hiện Nghị quyết 88, Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn 1 bộ sách giáo khoa do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Việc tổ chức biên soạn được thực hiện theo quy định ở Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT. Trường hợp cần chọn lọc nhà xuất bản chủ trì biên soạn sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ nhiều năm nay, Bộ GD&ĐT đã giao quyền chủ động cho một số cơ sở giáo dục thi công và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Đến nay, một số cơ sở giáo dục đã thi công được kế hoạch giáo dục thích hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường. Với việc thực hiện biện pháp dạy học tích cực, vận hành dạy học giai đoạn này không còn quá lệ thuộc sách giáo khoa.

Vì vậy, sẽ không xảy ra hiện trạng muốn “an toàn” hay làm “đẹp lòng” Bộ GD&ĐT mà phải chọn sách giáo khoa do bộ chủ trì biên soạn.

Hơn nữa, nếu có nhiều sách giáo khoa biểu hiện mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, việc kiểm tra, phân tách, thì phải bảo đảm không yêu cầu ghi nhớ, tái hiện tin tức, kiến thức mà tập trung phân tách năng lực học sinh (để thích hợp một số sách giáo khoa khác nhau).

Khi đấy, việc dạy học chẳng thể chỉ truyền thụ kiến thức theo 1 sách giáo khoa cụ thể nào đấy mà phải tập trung thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức để phát triển năng lực. Sách giáo khoa nào có chất lượng tốt, tạo thuận lợi cho việc dạy và học tích cực để phát triển năng lực sẽ có lợi thế, được đông đảo học sinh, giáo viên chọn lọc.

Để bảo đảm tranh giành bình đẳng giữa sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn có một số sách giáo khoa khác, bộ sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá sách giáo khoa.

– Trong “1 chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” sắp tới, việc chọn lọc sách sẽ được áp dụng như thế nào để không bị một số lợi ích nhóm can thiệp?

– Bộ GD&ĐT đang thi công Thông tư giải đáp việc chọn lọc sách giáo khoa trong một số cơ sở giáo dục phổ thông có hướng giao quyền chọn lọc cho cơ sở giáo dục phổ thông theo nguyện vọng của học sinh, cha mẹ học sinh.

Quy định sẽ cụ thể trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông trong việc quản lý việc chọn lọc, sử dụng sách giáo khoa trong một số cơ sở giáo dục phổ thông; có chế tài xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm quyền chọn lọc của học sinh, cha mẹ học sinh.

Việc này sẽ bảo đảm một số sách giáo khoa có chất lượng tốt sẽ được đông đảo học sinh chọn lọc.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đều được biên soạn sách giáo khoa

– Bộ GD&ĐT làm thế nào để chắc chắn các cuốn sách giáo khoa tồn ở trên phân khúc chắc chắn chất lượng, nhất là khi nhiều tổ chức, cá nhân có thể tham dự viết sách?

– Thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; nguyên tắc tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và vận hành của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Căn cứ thông tư này, một số tổ chức, cá nhân đủ điều kiện có quyền bình đẳng và tranh giành 1 một sốh lành mạnh trong việc biên soạn, yêu cầu thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa phân tách “đạt” sẽ được Bộ trưởng GD&ĐT chọn lọc phê duyệt, cho phép sử dụng.

Bộ GD&ĐT đang thi công thông tư giải đáp việc chọn lọc sách giáo khoa trong một số cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm công bằng, minh bạch, toàn bộ vì ích lợi của học sinh.

Trước đấy, chúng ta thực hiện 1 bộ sách giáo khoa duy nhất nên việc chọn lọc sách giáo khoa chưa bao giờ được đặt ra. Nay, theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội: “Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có 1 số sách giáo khoa cho mỗi môn học”, học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên và một số nhà trường lần Thứ nhất đứng trước việc phải chọn lọc sách giáo khoa có thể bỡ ngỡ nhất định.

Để tránh xảy ra các ứng xử không thích hợp do thiếu tin tức, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường truyền thông để xã hội hiểu rõ quy định về việc biên soạn, thẩm định, chọn lọc sách giáo khoa để học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên và nhà trường chủ động thực hiện.

– Hiện ở, Bộ GD&ĐT ban hành giải đáp biên soạn sách giáo khoa ra sao?

– Hiện nay, dự thảo một số Chương trình môn học đã được một số Hội đồng quốc gia thẩm định và thông qua. Bộ GD&ĐT đang thực hiện một số thủ tục theo quy định để ban hành thông tư về chương trình giáo dục phổ thông.

Sau khi ban hành thông tư, bộ sẽ ban hành tin tức giải đáp biên soạn sách giáo khoa. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biên soạn sách giáo khoa thực hiện việc biên soạn, yêu cầu thẩm định sách giáo khoa theo quy định của thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định ở Thông tư 33 đều có thể tổ chức biên soạn hoặc tham dự biên soạn sách giáo khoa.

Theo zing.vn

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/