Không được rút quá 30 triệu đồng tiền mặt ở nước ngoài

Kể từ ngày 3/3, khi rút ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài, 1 thẻ ngân hàng chỉ được rút tối đa số ngoại tệ tương đương 30 triệu đồng trong 1 ngày.

Theo quy định ở Thông tư số 26 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 19 ngày 30/6/2016 do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về vận hành thẻ ngân hàng:

Kể từ ngày 3/3, khi rút ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài, 1 thẻ ngân hàng chỉ được rút tối đa số ngoại tệ tương đương 30 triệu đồng trong 1 ngày.

Ảnh minh họa

Thông tư 26 cũng quy định, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 1 tỷ đồng.

Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Về đối tượng sử dụng thẻ, Thông tư quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đây chấp nhận bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Về chắc chắn an toàn trong sử dụng thẻ, Thông tư quy định tổ chức phát hành thẻ có trách nhiệm phổ biến, giải đáp cho bạn về dịch vụ thẻ, thao tác sử dụng thẻ đúng quy trình, một số rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng thẻ và một sốh xử lý khi gặp sự cố, các hành vi bị cấm khi sử dụng thẻ và trách nhiệm của chủ thẻ khi vi phạm. Giám sát nghiêm ngặt để chắc chắn việc chi trả bằng thẻ ra nước ngoài đúng mục đích, hạn mức sử dụng thẻ quy định ở Thông tư này và thích hợp có quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Thông tư cũng quy định tổ chức phát hành thẻ phải ứng dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận tài liệu tra soát, khiếu nại của chủ thẻ bao gồm qua tổng đài liên hệ (có ghi âm, vận hành 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần) và qua một số điểm chuyển nhượng của tổ chức phát hành thẻ; chắc chắn chính xác các tài liệu căn bản mà chủ thẻ đã cung cấp cho tổ chức phát hành thẻ.

Tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay một số phương pháp để khóa thẻ khi chủ thẻ yêu cầu do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất và chịu trách nhiệm có trọn vẹn tổn thất tài chính phát sinh đối có chủ thẻ do việc sử dụng thẻ sau thời điểm khóa thẻ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/