Kido toan tính thâu tóm thị trường dầu ăn?

Sau khi hợp nhất Dầu Tường An (TAC) và Vocarimex (VOC), CTCP Tập đoàn Kido (KDC) cho biết đang trong quá trình thâu tóm hoàn toàn Công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, doanh nghiệp dầu ăn lớn thứ ba trong cả nước (sau Ca-folic và TAC).

Golden Hope Nhà Bè có thương hiệu dầu ăn Marvela có doanh thu thuần dao động 1.600 tỷ đồng/năm và chiếm 5,5% thị phần. VOC hiện có 49% cổ phần của Golden Hope Nhà Bè, trong khi KDC nắm 51% cổ phần VOC. Như vậy KDC hiện đã có gián tiếp 25% cổ phần của Golden Hope Nhà Bè.

KDC chuẩn bị sẽ mua lại 49% cổ phần còn lại để tăng mật độ có lên 74% và nắm 100% quyền biểu quyết. Theo đây, tổng thị phần dầu ăn của KDC sẽ tăng từ 16% lên dao động 21,5%.

Tại Đại hội cổ đông thường niên vừa qua, cổ đông KDC đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể là 1.600 đồng/cổ phiếu. Công ty mẹ KDC hiện có 1.991 tỷ đồng tiền và những khoản tương đương tiền, là mức hoàn toàn đủ để chi trả 329 tỷ đồng cổ tức cũng như chi mua cổ phần của Golden Hope Nhà Bè.

Đại hội cổ đông KDC cũng đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018 có doanh thu thuần đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 71,04% và lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, tăng trưởng 42,7%.

Trong đây, tăng trưởng đến từ: hợp nhất nguyên năm của VOC; tăng trưởng của mảng dầu ăn (dưới thương hiệu TAC và VOC) và mảng kem (dưới thương hiệu KDF); Các mảng kinh doanh mới như thịt chế biến (dưới thương hiệu Dabeco Food) và mảng bán các con phố, mỳ ăn liền, gia vị và đồ uống.

Kế hoạch lợi nhuận trên không bao gồm tăng lên đâyng góp lợi nhuận từ hợp nhất có những doanh nghiệp con sau M&A trong năm nay.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/