Kiếm trăm triệu bằng cách có 1-0-2 mùa lũ: Vỗ béo cá linh non

Năm nay ở một số tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp xuất hiện mô hình vỗ béo cá linh. Người dân mua cá linh non, sau đây thả vào ruộng cộng có ít cá giống rồi bao lưới để nuôi cá lớn hơn. Sau 15 ngày, có người nuôi đạt lợi nhuận dao động 150 triệu đồng.

Năm nay lũ ở ĐBSCL lớn, sớm hơn tiên đoán, người dân vùng đầu nguồn gặp nhiều gặp khó trong việc gặt lúa chạy lũ, nhưng bên cạnh đây, hàng ngàn người dân ĐBSCL cũng tìm được sinh kế trong mùa nước nổi.

Người dân thường dùng lưới đánh bắt, đẩy côn bắt một số loại cá đồng hoặc đặt trúm bắt lươn… Bình quân mỗi người dân đánh bắt thủy sản mỗi ngày có thể lương từ 300.000-500.000 đồng.

Giăng lưới, đặt trúm là sinh kế của hàng ngàn người dân trong mùa nước nổi

Đáng chú ý, năm nay ở một số tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp xuất hiện mô hình vỗ béo cá linh.

Cụ thể nhiều người mua cá linh non, sau đây thả vào ruộng cộng có ít cá giống rồi bao lưới để nuôi cá lớn hơn.

Cá linh được xem là “đặc sản” mùa nước nổi của ĐBSCL

Có mô hình “vỗ béo cá linh” sau 15 ngày, người nuôi đạt lợi nhuận dao động 150 triệu đồng.

Hiện cá linh bán ở vùng nước nổi đầu nguồn dao động từ 40.000– 60.000 đồng/kg.

Giá cá linh ở Cần Thơ tăng lên 180.000 đồng/kg.

Nguồn: SGGP online

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/