Home Blog Kinh doanh chính lỗ nặng, VEAM vẫn kiếm ngàn tỷ từ Toyota, Honda, Ford