Home Blog Kosy Group tăng vốn hơn 1 nghìn tỷ đồng để triển khai các dự án BĐS