Lãi nghìn tỷ, vì sao ACV chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu trên HOSE?

Tổng CTCP Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chuẩn bị sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, thay vì niêm yết trên sàn UpCOM như giai đoạn này. Tuy nhiên, để đủ nguyên tắc niêm yết trên HOSE, ACV cần phải đã đi vào làm việc 1 vài đàm phán về cho thuê tài sản trong khu bay.

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, quá trình đàm phán về cho thuê làm việc đối có 1 vài tài sản trong khu bay là 1 vấn đề tồn đọng. ACV sẽ chẳng thể niêm yết cổ phiếu trên HOSE nếu vấn đề này không được giải quyết.

Hơn nữa, Bộ Giao thông cũng đề nghị ACV khấu trừ doanh thu và lợi nhuận từ 1 vài tài sản trong khu bay ra khỏi Báo cáo tài chính cho đến khi đã đi vào làm việc 1 vài đàm phán liên quan và thay vào đây sẽ ghi nhận là 1 vài khoản ngoại bảng.

Hiện ở, ACV đề xuất hai phương án để xử lý đối có 1 vài tài sản trong khu bay như sau:

Phương án 1 (được ưu tiên): Như trong đề án cổ phần hóa của ACV, sau cổ phần hóa, 1 vài tài sản trong khu bay sẽ được bàn giao cho Nhà nước và sau đây cho ACV thuê lại để phục vụ làm việc. Như đàm phán, ACV sẽ nhận tất cả doanh thu từ 1 vài tài sản này và trả phí cho thuế cho Nhà nước và chịu mọi giá thành sửa chữa. ACV đề xuất trả 270 tỷ đồng phí thuê hàng năm và trích lập 727 tỷ đồng dự phòng dài hạn hàng năm cho sửa chữa.

Phương án 2: Nhà nước sẽ dùng 1 vài tài sản làm vốn góp cho ACV thay cho phần vốn góp khi ACV huy động vốn mới từ cổ đông đã đi vào làm việc. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán đô thị Hồ Chí Minh (HSC), giá trị của 1 vài tài sản trong khu bay là dao động 8 nghìn tỷ đồng. Theo đây, ACV có thể huy động 1 khoản vốn dao động 8,386 nghìn tỷ đồng từ cổ đông đã đi vào làm việc bằng 1 vàih phát hành 838,6 triệu cổ phiếu (39% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) và mật độ có của Nhà nước vẫn là 95,4%.

ACV và Bộ Giao thông Vận tải sẽ chọn lọc 1 phương án và trình Thủ tướng phê duyệt cuối cùng. Sau khi đã đi vào làm việc 1 vài đàm phán, ACV sẽ đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Ước tính thời gian đàm phán sẽ kéo dài thêm 3-6 tháng nữa, theo đây ACV có thể niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong quý 4 năm nay. Việc niêm yết trên HOSE cũng mở ra thời cơ để cổ phiếu ACV: Được thêm vào giỏ VN30 trong tương lai; Thêm vào giỏ 1 vài chỉ số ETF vào thời điểm thích hợp; Được phép chuyển nhượng ký quỹ sau 6 tháng niêm yết trên HOSE.

Các tài sản trong khu bay gồm nhiều tài sản khác nhau được sử dụng trong 1 phần tổng diện tích cảng hàng không dùng cho máy bay cất, hạ cánh và lăn, (trừ phần sân đỗ máy bay) như các con phố băng, các con phố lăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị định vị. Các tài sản này đã được chuyển giao cho Nhà nước và Nhà nước cho ACV thuê lại. Hiện 1 vài điều khoản thuê đang chờ nhà nước chấp thuận. Tài sản khu bay đâyng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ACV thông qua doanh thu từ phí dịch vụ cất hạ cánh trong khi giá thành đi kèm gồm giá thành nhân công, giá thành thuê, giá thành sửa chữa bảo hành, giá thành khấu hao, giá thành điện nước và giá thành thuê ngoài

Trong năm 2017, tài sản khu bay đâyng góp 1.992 tỷ đồng doanh thu thuần và làm phát sinh 854 tỷ đồng giá thành làm việc của ACV (không gồm giá thành thuê và dự phòng sửa chữa). Theo điều khoản đàm phán, ACV sẽ hạch toán dao động 1.000 tỷ đồng phí thuê và dự phòng sửa chữa cho tài sản khu bay.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, ACV đạt doanh thu thuần 13.849 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.204 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/