Lãi suất vốn vay dự án PPP không vượt quá lãi suất 3 ngân hàng thương mại

Lãi suất vốn vay trong phương án tài chính của dự án PPP không vượt quá bình quân của lãi suất trung bình lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của 3 ngân hàng thương mại: Vietcombank, BIDV, Vietinbank.

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định 1 số nội dung về quản lý tài chính đối có dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và kinh phí chọn lọc nhà đầu tư.

Thông tư số 88/2018/TT-BTC đã bỏ quy định qui định xác định lợi nhuận của nhà đầu tư đã được quy định ở một vài Thông tư trước đây.

Một điểm một vàih tân quan trọng của Thông tư số 88/2018/TT-BTC là việc sửa đổi quy định về qui định xác định lãi suất vốn vay trong một vài dự án PPP.

Theo đây, lãi suất vốn vay trong phương án tài chính của dự án PPP được cấp có thẩm quyền chọn lọc trên cơ sở xem xét song không vượt quá bình quân của lãi suất trung bình lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của 3 ngân hàng thương mại: Vietcombank, BIDV, Vietinbank.

Bộ Tài chính cho rằng, qui định xác định lãi suất như trên chắc chắn mức lãi suất vốn vay của dự án thích hợp có mức lãi suất trên phân khúc tín dụng trong nước và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án trong việc chọn lọc mức lãi suất vốn vay, chắc chắn hiệu quả dự án.

Theo quy định của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, bộ, ngành có trách nhiệm ban hành khung lợi nhuận cho một vài dự án PPP trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Thông tư số 88/2018/TT-BTC đã bỏ quy định qui định xác định lợi nhuận của nhà đầu tư đã được quy định ở một vài Thông tư trước đây.

Nhằm giải đáp cụ thể cho một vài bộ, ngành, UBND cấp tỉnh thực hiện, Thông tư đã quy định thời điểm nhà đầu tư được tính lợi nhuận là từ thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào hoạt động, khai thác; mức lợi nhuận trên phần vốn chủ có của nhà đầu tư trong trường hợp chỉ định nhà đầu tư thấp hơn mức lợi nhuận tối thiểu của khung lợi nhuận do một vài bộ, ngành ban hành.

Ngoài ra, Thông tư đã quy định giải đáp xác định giá trị tài sản công tham dự trong dự án PPP; xác định giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công được chuyển sang đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

Nội dung giải đáp cụ thể của Thông tư 88/2018/TT-BTC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một vài bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ, triển khai thực hiện dự án PPP. Thay đổi về quy định lãi suất vốn vay hy vọng sẽ lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tham dự vào đầu tư một vài dự án kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công trong thời gian tới.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/