Lần đầu tiên không điều chỉnh giá xăng dầu sau 15 ngày

Liên Bộ Tài Chính- Công Thương vừa có công văn về việc điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đấy, giá một vài mặt hàng xăng dầu đều được giữ nguyên so có kỳ điều chỉnh một vàih đấy 15 ngày.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ chọn lọc giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu có xăng khoáng là 523 đồng/lít; Xăng E5 là 546 đồng/lít; Dầu diesel 417 đồng/lít; Dầu hỏa 460 đồng/lít; Dầu mazut 80 đồng/kg.

Xăng RON 92 vẫn ở mức 18.580 đồng/lít; Xăng E5 là 18.243 đồng/lít

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giữ ổn định giá một vài mặt hàng xăng dầu.

Như vậy, giá bán xăng RON 92 vẫn ở mức 18.580 đồng/lít; Xăng E5 là 18.243 đồng/lít; Dầu diesel giá 15.169 đồng/lít; Dầu hỏa giá 13.617 đồng/lít; Dầu mazut giá 12.382 đồng/kg.

Liên Bộ cho biết, bình quân chi phí phẩm xăng dầu địa cầu trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 12 năm 2017 là: 72,963 USD/thùng xăng RON 92; 74,435 USD/thùng dầu diesel; 74,501 USD/thùng dầu hỏa; 360,984 USD/tấn dầu mazut.

Tại kỳ điều chỉnh trước đấy (ngày 5/12) giá xăng RON 92 và xăng sinh học E5 được giữ nguyên, trong khi giá dầu diesel tăng 150 đồng/lít.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/