Lao động MBBank thu nhập bình quân 25,15 triệu đồng/tháng

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa ra mắt kết quả kinh doanh quý 2/2018 và 6 tháng đầu năm 2018 có mức doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể.

Cụ thể, thu nhập lãi và một số khoản thu nhập tương tự trong quý 2 đạt 6.174 tỷ đồng, tăng 22% so có quý 2/2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11.791 tỷ đồng, tăng 21% so có cộng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1.491 tỷ đồng, góp phần nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 lên mức 3.040 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so có 6 tháng đầu năm 2017 và là mức cao nhất trong số một số NHTM ngoài nhóm một số ngân hàng có gốc nhà nước.

Trong quý 2, MB có khoản thu từ một số khoản nợ đã được xử lý, xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro lên đến 572 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, dư nợ cho vay ở MB đối có một số tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước là 197.642 tỷ đồng, tăng trưởng 11% kể từ đầu năm.

Trong tổng số 204.829 tỷ đồng dư nợ cho vay, nợ có khả năng mất vốn là 956,806 tỷ đồng.

Cho vay một số tổ chức kinh tế chiếm mật độ 62,51%; cho vay cá nhân chiếm 34,43%.

Mức kinh phí dự phòng rủi ro tính đến 30/6 là 1.658 tỷ đồng, tăng 20% so có cộng kỳ năm ngoái.

Đối có tiền gửi bạn, lượng tiền gửi ở thời điểm 30/6 là 234.796 tỷ đồng. Trong đây, tiền gửi của một số tổ chức kinh tế là 132.679 tỷ đồng; tiền gửi của cá nhân là 102.116 tỷ đồng.

Tiền gửi có kỳ hạn là 143.292 tỷ đồng, tiền gửi không kỳ hạn 71.518 tỷ đồng.

Chi phí làm việc 6 tháng đầu năm của MB cũng tăng đáng kể có mức tăng 29% lên 3.549 tỷ đồng. Trong đây, kinh phí thu nhập và phụ cấp trong 6 tháng đầu năm là 2.013 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2018, MB có 13.342 cán bộ, nhân viên, thu nhập bình quân tháng là 25,15 triệu đồng/người.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/