Lộ trình IPO của PV Power

Với tổng công suất 4,2GW, 1 số nhà máy điện thuộc PV Power chiếm gần 12% tổng công suất và 11% tổng tiêu thụ điện năng cả nước.

Công tác định giá Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) đã đã đi vào làm việc có tổng tài sản được ước tính ở mức 50.485 tỷ đồng (2,27 tỷ USD); giá trị vốn chủ có 33.556 tỷ đồng (1,47 tỷ USD), tương đương 14.329 đồng/cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Hiện phương án cổ phần công ty đã được Chính Phủ phê duyệt và PVPower dự trù sẽ tổ chức roadshow vào ngày 16/01/2018 ở Hà Nội và ngày 19/01/2018 ở TP. Hồ Chí Minh.

PV Power sẽ tổ chức phân phối đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) vào ngày 31/01/2018 có việc chào phân phối 20% cổ phần ra công chúng, tương đương có 468,37 triệu cổ phiếu, có giá khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần.

Sau IPO, PV Power sẽ phân phối tiếp 28,9% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược do công ty chọn lọc căn cứ vào năng lực tài chính, tầm nhìn và lĩnh vực làm việc chuyên môn. Ngoài ra PVPower cũng đã tiếp cận có 1 số nhà đầu tư tổ chức nước ngoài để dự trù cho công tác phát hành cho nhà đầu tư chiến lược sắp tới.

Với tổng công suất 4,2GW, 1 số nhà máy điện thuộc PV Power chiếm gần 12% tổng công suất và 11% tổng tiêu thụ điện năng cả nước. PV Power hiện là công ty sản xuất điện lớn thứ 2 ở Việt Nam sau EVN. Phần lớn lượng điện của PV Power được sản xuất từ 1 số nhà máy điện khí (64,3%), 28,6% từ 1 số nhà máy điện than, còn lại là thủy điện.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/