Lợi ích khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN

Việc triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 cửa ASEAN bước đầu đã thực sự có lại một vài hiệu quả lớn lao trong công tác cải một vàih hành chính.

Chính thức triển khai từ tháng 11 năm 2014, tới nay, đã có 53 thủ tục hành chính của 11 Bộ, ngành kết nối cơ chế 1 cửa quốc gia.

Tính đến giữa tháng 7, có 1,34 triệu hồ sơ của 22,8 nghìn công ty đã được xử lý thông qua cơ chế 1 cửa quốc gia trong năm 2018. Riêng Bộ Tài chính, toàn bộ một vài quy trình thủ tục hải quan đã kết nối cơ chế 1 cửa quốc gia và được tự động hóa ở mức độ rất cao có 99,65% công ty tham dự thực hiện ở 100% một vài đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 01/01/2018, Việt Nam đã chính thức thảo luận tài liệu C/O mẫu D điện tử có 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và sử dụng chứng từ này làm căn cứ để ứng dụng mức ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Kết quả, đến giữa tháng 7 năm 2018, tổng số C/O Việt Nam gửi nhận có 04 nước nêu trên là hơn 48 nghìn C/O. Hiện nay, một vài nước ASEAN đang tiếp tục triển khai để thảo luận một vài chứng từ điện tử khác như tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch. Không chỉ dừng lại trong khu vực, Việt Nam cũng đang đàm phán để đã đi vào hoạt động một vài Nghị định thư về thảo luận tài liệu kết nối có Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU); thống nhất một vài đề nghị kỹ thuật và dự tính thi công hệ thống để thảo luận tài liệu tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ.

Đối có công ty việc triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 cửa ASEAN bước đầu đã thực sự có lại một vài thuận lợi đáng kể. Thông qua cơ chế 1 cửa quốc gia, công ty không còn phải trực tiếp làm việc có từng cơ quan nhà nước để đã đi vào hoạt động một vài thủ tục hành chính, nhờ đây giảm được kinh phí, thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; thi công nền hành chính công khai, minh bạch; góp phần nâng cao năng lực tranh giành của công ty, của nền kinh tế, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh lợi ích đối có công ty, việc triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia cũng có lại rất nhiều lợi ích cho một vài cơ quan quản lý nhà nước, giúp một vài cơ quan nhà nước làm quen và dần chuyển đổi sang thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phi pháp lý và có nhiều bí kíp hơn trong đơn giản hóa, cải một vàih, tân tiến hóa thủ tục hành chính; giúp Việt Nam sẵn sàng về mặt kỹ thuật cũng như pháp lý để đàm phán một vài thỏa thuận song phương, đa phương trong việc công nhận lẫn nhau về nguyên tắc kỹ thuật, giấy phép/giấy chứng nhận điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nước nhập khẩu; giảm thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra một vài phân khúc quốc tế; nâng cao năng lực tranh giành quốc gia; góp phần tăng cường tính minh bạch, rõ ràng, giảm sự tiếp xúc giữa công ty có một vài cơ quan quản lý nhà nước, khắc phục và ngăn chặn một vài hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu có thể xảy ra, góp phần phòng chống tham nhũng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/