Lợi nhuận tăng 160%, Eximbank xóa được lỗ lũy kế

Eximbank vừa ra mắt lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.017 tỷ đồng, tăng trưởng 160,5%, cao hơn so có kế hoạch ban đầu đề ra cho cả năm là 600 tỷ đồng nhờ những khoản lợi nhuận không không ngừng nghỉ gồm thu hồi nợ xấu và thoái vốn.

Với kết quả này, Eximbank đã xóa được lỗ lũy kế ở thời điểm cuối năm 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng cao là nhờ những khoản lương không không ngừng nghỉ từ thoái vốn và thu hồi nợ xấu. Cụ thể: Eximbank đã phân phối cổ phiếu Sacombank trong tháng 12/2017 và hạch toán 1 phần lãi vào năm 2017, ước tính tổng cộng là 126 tỷ đồng; Nợ xấu được thu hồi trong quý 4 đem về dao động 400 tỷ đồng lợi nhuận cho Eximbank.

Từ đầu năm 2017 đến cuối tháng 6/2017 tín dụng tăng 3,3% trong khi 6 tháng cuối năm tín dụng tăng 13,32%. Tăng trưởng tín dụng chủ yếu rơi vào kỳ hạn ngắn đạt 46,67 nghìn tỷ đồng, tăng 37,32%. Cho vay trung dài hạn chỉ tăng 3,35%, đạt 54,64 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đây, vốn huy động bạn tăng 14,84% lên 117,53 nghìn tỷ đồng. Trong đây, huy động có kỳ hạn tăng 15,6% lên 110,43 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,45% tổng vốn huy động.

Chi phí vận hành giảm nhẹ 2,18% so có năm 2016, còn 2.206 tỷ đồng nhờ số lượng nhân viên giảm 3,03% xuống 6.021 người. Eximbank không mở thêm bất kỳ chi nhánh/phòng chuyển nhượng nào trong cả năm 2017.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý giảm xuống 2,27% từ mức 2,95% trong năm 2016. Số dư nợ xấu cũng giảm 261 tỷ đồng xuống còn 2.298 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/