Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của FPT tăng 35%

ICTnews – Kết thúc 5 tháng đầu năm, phân khúc nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực có 3.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% và 494 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35% so có cộng kỳ năm trước.

Khối Công nghệ của FPT ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 4.357 tỷ đồng và 483 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 39% so có cộng kỳ.

FPT cho biết, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng lần lượt 21% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo biện pháp vốn chủ có đối có doanh nghiệp liên kết). Cụ thể, doanh thu FPT đạt 8.290 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.408 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch lũy kế. Trong điều kiện so sánh có số liệu thực ở cộng kỳ năm 2017 (ăm 2017 hợp nhất tất cả kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 49% và LNTT tăng 21% so có cộng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 21% so có cộng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông doanh nghiệp mẹ tăng 26%, đạt 936 tỷ đồng và lãi căn bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.762 đồng, tăng 25%. Bên cạnh đây, tỷ suất lợi nhuận đạt 17,0%, bằng 2,4 lần so có cộng kỳ.

Khối Công nghệ của FPT ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 4.357 tỷ đồng và 483 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 39% so có cộng kỳ. Trong đây, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 2.869 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 441 tỷ đồng, tăng 27%. Trong tháng 5, FPT đạt được hai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số ở phân khúc Nhật Bản có tổng giá trị lên tới trên 30 triệu USD. Khối Viễn thông của FPT ghi nhận doanh thu tăng 16%, đạt 3.449 tỷ đồng, trong khi đây LNTT đạt 585 tỷ đồng, tăng 11%.

FPT cho biết, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc 5 tháng đầu năm, phân khúc nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả tích cực có 3.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% và 494 tỷ đồng LNTT, tăng 35% so có cộng kỳ năm trước. Doanh thu phân khúc nước ngoài đâyng góp 37% doanh thu toàn tập đoàn, tăng 22% so có cộng kỳ.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/