Lương tối thiểu vùng 2019: Có đề xuất tăng 8%

Trong khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng thu nhập tối thiểu vùng năm 2019 là 8% thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại cho biết đại số đông một số hiệp hội đều cho rằng chưa nên tăng thu nhập tối thiểu vùng 2019.

Chiều 9/7, Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia họp phiên thứ nhất về phương án tiền thu nhập tối thiểu vùng năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền thu nhập Quốc gia Doãn Mậu Diệp.

Trong khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng thu nhập tối thiểu vùng năm 2019 là 8% thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại cho biết đại số đông một số hiệp hội đều cho rằng chưa nên tăng thu nhập tối thiểu vùng 2019.

Theo báo cáo đề xuất mức thu nhập tối thiểu vùng năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề xuất phương án tăng thu nhập tối thiểu vùng năm 2019 là 8% (tăng từ 220.000 lên 330.000 đồng). Phương án này sẽ cung cấp được 95,4% nhu cầu sống tối thiểu.

Căn cứ để Tổng LĐLĐVN đưa ra phương án trên là Điều 91 Bộ luật Lao động: “Mức thu nhập tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động lẽ thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.

Bên cạnh đây, căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải một sốh chính sách bán hàng tiền thu nhập đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong công ty, xác định: “Thực hiện điều chỉnh tăng mức thu nhập tối thiểu vùng thích hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khả năng chi trả của công ty để đến năm 2020 mức thu nhập tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội (GDP tăng dao động 7%, CPI dao động 4%; năng suất lao động xã hội tăng dao động trên 5%…) và kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐVN về tiền thu nhập, thu nhập, cuộc sống của người lao động năm 2018.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau khi tập hợp ý kiến của một số hiệp hội công ty trong vào ngoài nước về điều chỉnh thu nhập tối thiểu năm 2019; đại số đông một số hiệp hội đều cho rằng chưa nên tăng thu nhập tối thiểu vùng 2019.

Đại diện giới chủ sử dụng lao động cho rằng, việc không tăng thu nhập tối thiểu nhằm bồi dưỡng sức công ty, dồn sức để đào tạo và nâng cao tay nghề của người lao động trong công ty. Qua đây cung cấp đề nghị công việc cũng như sự tranh đua của phân khúc.

Với đề xuất này, mức thu nhập tối thiểu vùng giữ nguyên như năm 2018, trong đây, vùng 1 là 3,98 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 3,53 triệu đồng/tháng; vùng 3 ở mức 3,09 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 2,76 triệu đồng/tháng.

Trong khi đây, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh, theo Nghị quyết số 27-NQ/TW tinh thần cải một sốh tiền thu nhập tiến tới Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách bán hàng tiền thu nhập của công ty. Từ đây, thúc đẩy cơ chế thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Dự kiến cuộc họp Hội đồng Tiền thu nhập Quốc gia sẽ áp dụng trong 3 phiên, nhưng nếu tìm được sự đồng thuận thì sẽ chỉ họp đến 2 phiên là chốt.

Tìm hiểu thêm https://duanoriggarden.com/